FAQs Complain Problems

News and Notices

सूचना !!! सूचना !!! सूचना !!!

कार्यपालिका प्रमुख उप प्रमुख कार्यपालिका सदस्य ज्यू हरु वडा अध्यक्ष ज्यू वडा सचिव र नगरपालिकाका सवै शाखा प्रमुखहरु लाई पत्रमा उल्लेखित  विषय समय र स्थानमा उपस्थितीका लागी अनुरोध ।

Pages