FAQs Complain Problems

समाचार

News and Notices

फोहरमैला ब्यवस्थापन का लागी प्रस्ताव आव्हानको सुचना

यस नगरपालिकाको मिति २०७८ असार  १७ गते राजधानी दैनिक पत्रिकामा प्रकाशित सूचना बमोजिम वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाको देहायका वडाहरुको फोहरमैला ब्यवस्थापन सम्बन्धी सूचनामा देहाय बमोजिमको विषय अनिवार्य भएकोले सोही बमोजिम गर्न हुन सूचित गरिन्छ ।

Pages