FAQs Complain Problems

समाचार

News and Notices

गौम्याट वितरण सम्बन्धि पशु सेवा शाखाको सुचना !!!

श्री वडा कार्यालय सबै वीरेन्द्रनगर नगरपालिका सुर्खेत 

वडा स्तरीय योजना छनोट फारम (नमुना)

श्री वडा कार्यालय (सबै) वीरेन्द्रनगर नगरपालिका सुर्खेत 

योजना छनोट तथा प्राथमिकरण गरी पाठाउने सम्बन्धी सुचना !!!

श्री वडा समितिको कार्यालय (सबै) वीरेन्द्रनगर नगरपालका सुर्खेत 

Pages