FAQs Complain Problems

कर तथा शुल्कहरु

यस नगरपालिकाबाट सेवा प्राप्त गरेवापत विभिन्न कर तथा शुल्कहरु प्रत्येक वर्ष तिर्नुपर्ने हुन्छ ।