FAQs Complain Problems

आ.व. २०७१/७२ मा साविक वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाबाट सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गर्नेहरुको नामावली

आ.व.  २०७१/७२ मा साविक वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाको वडा नं. १ देखि १२ सम्मका सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गर्ने व्यक्तिहरुको नामावली हेर्न तलको फाइल डाउनलोड गर्नुहोस् ।

स्रोत : जिल्ला विकास समितिको कार्यालय, सुर्खेत

Supporting Documents: